Поиск загружается...

Тарифы - стоимость обучения в Национальном университете водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, в 2010-2011 учебном году

Ответ на вопрос: 

Сколько стоит обучение в высших учебных заведениях Ровно?

Ответ на вопрос: 

Какие тарифы на услуги образования в Ровно в 2010-2011 годах?

В нижеприведенных таблицах вы можете ознакомиться с тарифами - ценами на обучение в Национальном университете водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, в 2010-2011 учебном году

Тарифы - стоимость обучения в Национальном университете водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, в 2010-2011 учебном году 

Розмір оплати за весь період навчання для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної і заочної форм навчання, для осіб, які навчаються за договорами при вступі в 2010 навчальному році

Код напряму підго- товкиНазва напряму підготовкиДенна форма навчання
Ціна (грн.)
Заочна форма навчання
Ціна (грн.)
за І курсза II курсза III курсза ІV курсза V курсза весь період навча- нняза І курсза II курсза III курсза ІV курсза V курсза весь період навча- ння
6.030504Економіка підприємства81008910980010780-37 5905100561061706788746731 135
6.030505Управління персоналом та економіка праці81008910980010780-37 5905100561061706788746731 135
6.030508Фінанси і кредит81008910980010780-37 5905100561061706788746731 135
6.030509Облік і аудит81008910980010780-37 5905100561061706788746731 135
6.030601Менеджмент80508855974010715-37 3605000550060506655732030 525
6.040106Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування78008580943810382-36 2004900539059306520717029 910
6.040301Прикладна математика78008580943810382-36 200----- 
6.050202Автоматизація та компютерно-інтегровані технології80008800968010650-37 1305200572062906920761031 740
6.050301Гірництво7200792087109580-33 4104600506055656120673528 080
6.050503Машинобудування7200792087109580-33 4104600506055656120673528 080
6.050601Теплоенергетика7200792087109580-33 4104600506055656120673528 080
6.050602Гідроенергетика6900759083509185-32 025----- 
6.060101Будівництво7300803088309710-33 8704700517056856255688028 690
6.060102Архітектура12000132001452015970532061 010----- 
6.060103Гідротехніка
(водні ресурси)
6700737081078918-31 0954600506055656120673528 080
6.070101Транспортні технології7300803088309710-33 8704700517056856255688028 690
6.070106Автомобільний транспорт7200792087109580-33 4104600506055656120673528 080
6.080101Геодезія, картографія та землеустрій78008580943810382-36 2005100561061706788746731 135
6.090101Агрономія7100781085909450-32 9504600506055656120673528 080
6.090201Водні біоресурси та аквакультура7100781085909450-32 9504600506055656120673528 080
6.170202Охорона праці7200792087109580-33 4104600506055656120673538 080

Розмір оплати за навчання для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст денної і заочної форм навчання, для осіб, які навчаються за договорами при вступі в 2010 навчальному році 

Код спеціаль- ностіНазва спеціальності за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліст
Ціна (грн.)
Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
7.050107Економіка підприємства
8 230
5 800
7.050109Управління трудовими ресурсами
8 230
5 800
7.050104Фінанси
8 230
-
7.050106Облік і аудит
8 230
5 800
7.050201Менеджмент організацій
8 230
5 800
7.070801Екологія та охорона навколишнього середовища
7 830
5 275
7.092101Промислове і цивільне будівництво
7 600
5 275
7.092102Гідротехнічне будівництво
7 600
5 275
7.092103Міське будівництво та господарство
7 600
5 275
7.092104Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
7 600
5 275
7.092105Автомобільні дороги та аеродроми
7 600
4 850
7.092108Теплогазопостачання і вентиляція
7 600
4 850
7.092601Водопостачання та водовідведення
7 400
4 640
7.092602Гідромеліорація
7 400
4 840
7.070904Землевпорядкування та кадастр
7 830
5 380
7.070908Геоінформаційні системи і технології
7 830
5 380
7.080202Прикладна математика
7 830
-
7.092501Автоматизоване управління технологічними процесами
8 230
5 700
7.090301Розробка родовищ корисних копалин
7 540
4 850
7.090214Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання
7 540
4 850
7.090220Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
7 540
4 850
7.090258Автомобілі та автомобільне господарство
7 540
4 850
7.090510Теплоенергетика
7 540
4 850
7.090503Гідроенергетика
6 960
-
7.100403Організація перевезень і управління на транспорті
7 700
5 120
7.130101Агрохімія і грунтознавство
7 700
4 850
7.130301Водні біоресурси
7 700
4 850

Розмір оплати за навчання для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр денної і заочної форм навчання, для осіб, які навчаються за договорами при вступі в 2010 навчальному році 

Код спеціаль- ностіНазва спеціальності за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістр
Ціна (грн.)
Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
8.050107Економіка підприємства
12 380
7 260
8.050109Управління трудовими ресурсами
12 380
7 260
8.050104Фінанси
12 380
-
8.050106Облік і аудит
12 380
7 260
8.050201Менеджмент організацій
12 380
7 260
8.150101Державна служба
12 380
-
8.070801Екологія та охорона навколишнього середовища
11 250
6 750
8.092101Промислове і цивільне будівництво
11 250
6 140
8.092102Гідротехнічне будівництво
11 250
6 140
8.092103Міське будівництво та господарство
11 250
6 140
8.092104Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
11 250
6 140
8.092105Автомобільні дороги та аеродроми
11 250
-
8.092108Теплогазопостачання і вентиляція
11 250
6 140
8.092109Споруди і обладнання водопостачання та водовідведення
11 250
-
8.092601Водопостачання та водовідведення
11 250
5 730
8.092602Гідромеліорація
11 250
5 730
8.070904Землевпорядкування та кадастр
12 380
6 960
8.070908Геоінформаційні системи і технології
12 380
6 960
8.080202Прикладна математика
12 380
-
8.092501Автоматизоване управління технологічними процесами
12 380
-
8.090301Розробка родовищ корисних копалин
12 380
-
8.090214Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання
12 380
-
8.090220Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
12 380
-
8.090258Автомобілі та автомобільне господарство
12 380
-
8.100403Організація перевезень і управління на транспорті
11 250
5 930
8.130101Агрохімія і грунтознавство
11 250
5 830
8.000010Економіка довкілля і природних ресурсів
13 050
-
8.120101Архітектура будівель і споруд
25 830
-
8.120103Дизайн архітектурного середовища
25 830
-

Тарифы - стоимость обучения в Национальном университете водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, в 2010-2011 учебном году  

 

Контакты: 

Україна, 33028, м.Рівне, вул.Соборна, 11 e-mail: mail@nuwm.rv.ua Телефони: 221 - 086 приймальня ректора 633 - 415 навчальне управління 222 - 209 науково-дослідне управління 221 - 259 приймальна комісія 222 - 197 (тел./факс) загальний відділ

Годы: 

Регионы: 

Отрасли: 

Теги: