Поиск загружается...

Тарифы - стоимость обучения в Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск, в 2010-2011 учебном году

Ответ на вопрос: 

Сколько стоит обучение в высших учебных заведениях Киева?

Ответ на вопрос: 

Какие тарифы на услуги образования в Днепропетровске в 2010-2011 годах?

В нижеприведенных таблицах вы можете ознакомиться с тарифами - ценами на обучение в Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск, в 2010-2011 учебном году 

Тарифы - стоимость обучения в Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск, в 2010-2011 учебном году 

ТАРИФИ
на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
для громадян України
прийому 2010/2011 н.р.

Напрям підготовкиВартість,грн.
Денна форма навчання
Правознавство
12000
Міжнародна економіка
10500
Міжнародні відносини
10500
Менеджмент
10000
Психологія
9500
Реклама і зв'язки з громадськістю
9000
Фінанси і кредит
9000
Економіка підприємства
8500
Управління персоналом та економіка праці
8500
Журналістика
8000
Маркетинг
8000
Політологія
7500
Дизайн
7500
Образотворче мистецтво
7500
Комп'ютерні науки
7000
Інформатика
7000
Видавнича справа та редагування
7000
Соціологія
7000
Облік і аудит
7000
Історія
6500
Економічна кібернетика
6500
Програмна інженерія
6500
Біологія
6500
Харчові технології та інженерія
6500
Комп'ютерна інженерія
6500
Системний аналіз
6500
Соціальна робота
6500
Прикладна математика
6000
Географія
6000
Телекомунікації
6000
Прикладна статистика
6000
Радіоелектронні апарати
6000
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване  природокористування
6000
Філософія
6000
Корекційна освіта
5500
Гідрометеорологія
5500
Геологія
5000
Лабораторна діагностика
5000
Прикладна фізика
5000
Фізика
5000
Мікро- та наноелектроніка
5000
Хімічна технологія
5000
Хімія
5000
Математика
5000
Механіка
5000
Теплоенергетика
5000
Радіотехніка
5000
Інженерне матеріалознавство
5000
Інженерна механіка
5000
Електротехніка та електротехнології
5000
Системи технічного захисту інформації
5000
Приладобудування
5000
Прикладна механіка
5000
Авіа- та ракетобудування
5000
Авіоніка
5000
Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів
5000
Філологія:
Мова та література (англійська)
11000
Мова та література (китайська)
10500
Мова та література (японська)
10000
Мова та література (німецька)
8000
Мова та література (французька)
8000
Мова та література (українська)
6000
Мова та література (російська)
6000
Заочна форма навчання
Правознавство
6000
Менеджмент 
5000
Психологія
4750
Фінанси і кредит
4500
Економіка підприємства
4250
Журналістика
4000
Політологія
3750
Соціологія
3500
Інформатика
3500
Біологія
3250
Історія
3250
Географія
3000
Математика
2500
Філологія:
Мова та література (англійська)
5500
Мова та література (українська)
3000
Вечірня форма навчання

Фінанси і кредит

5000

Комп'ютерна інженерія

5000

Психологія

5000

Економіка підприємства

5000

Облік і аудит

5000

Програмна інженерія

4500

ТАРИФИ
на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
для громадян України
прийому 2010/2011 н.р.

СпеціальністьВартість, грн
Денна форма навчання
Правознавство
12000
Міжнародна економіка
10500
Міжнародні економічні відносини
10500
Міжнародні відносини
10500
Міжнародна інформація
10500
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
10000
Менеджмент організацій
10000
Психологія
9500
Фінанси
9000
Банківська справа
9000
Економіка підприємства
8500
Управління персоналом і економіка праці
8500
Журналістика
8000
Маркетинг
8000
Дизайн
7500
Політологія
7500
Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво
7500
Облік і аудит
7000
Інтелектуальні системи прийняття рішень
7000
Соціологія
7000
Видавнича справа та редагування
7000
Інформатика
7000
Інформаційні управляючі системи та технології
7000
Історія
6500
Комп'ютерні системи та мережі
6500
Археологія
6500
Архівознавство
6500
Соціальна робота
6500
Економічна кібернетика
6500
Програмне забезпечення автоматизованих систем
6500
Мікробіологія та вірусологія
6500
Біохімія
6500
Зоологія
6500
Ботаніка
6500
Біологія
6500
Фізіологія
6500
Технологія харчування
6500
Технології та засоби телекомунікацій
6000
Біотехнічні та медичні апарати і системи
6000
Прикладна статистика
6000
Прикладна математика
6000
Географія
6000
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
6000
Екологія та охорона навколишнього середовища
6000
Філософія
6000
Дефектологія
5500
Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади
5000
Фізична та біомедична електроніка
5000
Прикладна фізика
5000
Радіофізика і електроніка
5000
Фізика твердого тіла
5000
Фізика
5000
Хімія
5000
Хімічна технологія високомолекулярних сполук
5000
Математика
5000
Статистика
5000
Механіка
5000
Динаміка і міцність
5000
Гідроаеродинаміка
5000
Теплофізика
5000
Гідрогеологія
5000
Автоматика і управління в технічних системах
5000
Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення
5000
Прикладне матеріалознавство
5000
Металорізальні верстати та системи
5000
Робототехнічні системи та комплекси
5000
Нетрадиційні джерела енергії
5000
Прилади та системи неруйнівного контролю
5000
Двигуни ракетно - космічних літальних апаратів
5000
Енергетичні установки космічних літальних апаратів
5000
Проектування та виробництво ракетно - космічних літальних апаратів
5000
Літальні апарати
5000
Імпульсні теплові машини
5000
Філологія
Мова та література (англійська)
11000
Переклад (англійська мова та література)
11000
Мова та література (китайська)
10500
Мова та література (японська)
10000
Мова та література (німецька)
8000
Мова та література (французька)
8000
Мова та література (українська)
6000
Мова та література (російська)
6000
Заочна форма навчання
Правознавство
6000
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
5000
Психологія
4750
Фінанси
4500
Економіка підприємства
4250
Журналістика
4000
Політологія
3750
Соціологія
3500
Інформатика
3500
Історія
3250
Мікробіологія та вірусологія
3250
Біологія
3250
Географія
3000
Математика
2500
Філологія:
Мова та література (англійська)
5500
Мова та література(українська)
3000
Вечірня форма навчання
Комп'ютерні системи та мережі
5000
Фінанси
5000
Банківська справа
5000
Економіка підприємства
5000
Програмне забезпечення автоматизованих систем
5000

ТАРИФИ
на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара для громадян України
прийому 2010/2011 н.р.

СпеціальністьВартість, грн
Денна форма навчання
Правознавство
13200
Міжнародна економіка
11550
Міжнародні економічні відносини
11550
Міжнародні відносини
11550
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
11000
Психологія
10450
Фінанси
9900
Банківська справа
9900
Економіка підприємства
9350
Управління персоналом і економіка праці
9350
Журналістика
8800
Маркетинг
8800
Політологія
8250
Облік і аудит
7700
Інтелектуальні системи прийняття рішень
7700
Соціологія
7700
Інформатика
7700
Інформаційні управляючі системи та технології
7700
Історія
7150
Комп'ютерні системи та мережі
7150
Археологія
7150
Архівознавство
7150
Соціальна робота
7150
Економічна кібернетика
7150
Програмне забезпечення автоматизованих систем
7150
Мікробіологія та вірусологія
7150
Біохімія
7150
Зоологія
7150
Ботаніка
7150
Біологія
7150
Фізіологія
7150
Технології та засоби телекомунікацій
6600
Біотехнічні та медичні апарати і системи
6600
Прикладна статистика
6600
Прикладна математика
6600
Географія
6600
Екологія та охорона навколишнього середовища
6600
Філософія
6600
Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади
5500
Фізична та біомедична електроніка
5500
Прикладна фізика
5500
Радіофізика і електроніка
5500
Фізика твердого тіла
5500
Фізика
5500
Хімія
5500
Хімічна технологія високомолекулярних сполук
5500
Математика
5500
Статистика
5500
Механіка
5500
Динаміка і міцність
5500
Гідроаеродинаміка
5500
Теплофізика
5500
Гідрогеологія
5500
Автоматика і управління в технічних системах
5500
Прикладне матеріалознавство
5500
Металорізальні верстати та системи
5500
Робототехнічні системи та комплекси
5500
Нетрадиційні джерела енергії
5500
Прилади та системи неруйнівного контролю
5500
Двигуни ракетно - космічних літальних апаратів
5500
Енергетичні установки космічних літальних апаратів
5500
Проектування та виробництво ракетно - космічних літальних апаратів
5500
Літальні апарати
5500
Філологія
Мова та література (англійська)
12100
Переклад (англійська мова та література)
12100
Мова та література (китайська)
11550
Мова та література (японська)
11000
Мова та література (німецька)
8800
Мова та література (французька)
8800
Мова та література(українська)
6600
Мова та література(російська)
6600
Заочна форма навчання
Правознавство
6600
Психологія
5225
Фінанси
4950
Економіка підприємства
4675
Журналістика
4400
Мікробіологія та вірусологія
3575
Біологія
3575
Мова та література(українська)
3300

ТАРИФИ
на навчання у Центрі післядипломної освіти
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
для громадян України,
прийому  2010/2011 н. р.
 

СпеціальністьТермін навчанняКваліфікаційний рівеньВартість, грн
Денна форма навчання
Державна служба
12 місяців
Магістр
10800
Педагогіка вищої школи
1 н. р.
Магістр
10000
Управління навчальним закладом
1 н. р.
Магістр
10000
Вечірня форма навчання
Мова та література (англійська)
2,5 н. р.
Спеціаліст
7000
Фінанси
2,5 н. р.
Спеціаліст
6850
Комп'ютерні системи та мережі
2,5 н. р.
Спеціаліст
5750
Дефектологія
3 н. р.
Спеціаліст
5000
Заочна форма навчання
Фінанси
2,5 н. р.
Спеціаліст
6250
Банківська справа
2,5 н. р.
Спеціаліст
6000
Економіка підприємства
2,5 н. р.
Спеціаліст
6000
Міжнародна економіка
2,5 н. р.
Спеціаліст
6000
Облік і аудит
2,5 н. р.
Спеціаліст
5800
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
2,5 н. р.
Спеціаліст
5800
Менеджмент організацій
2,5 н. р.
Спеціаліст
5800
Журналістика
2 н. р.
Спеціаліст
5400
Державна служба
22 місяці
Магістр
5400
Педагогіка вищої школи
2 н. р.
Магістр
5000

Тарифы - стоимость обучения в Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск, в 2010-2011 учебном году 

Контакты: 

Приймальна комісія Поштова адреса: 49010, м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 72, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, приймальна комісія. Місце розташування: м. Дніпропетровськ, вул. Козакова, 18, 14-й корп. (механіко-математичний факультет), к. 205, тел. (0562) 33-58-84. Часи прийому відвідувачів: 9.00-15.00, без перерви, крім суботи та неділі.

Годы: 

Регионы: 

Отрасли: 

Теги: