Поиск загружается...

Тарифы - стоимость пакетов Uнік, Uсіті мобильного интернета, предоставляемого компанией Укртелеком населению в 2010 году

Ответ на вопрос: 

Какая стоимость мобильного интернета?

Ответ на вопрос: 

Какая стоимость мобильного интернета в Украине в 2010 году?

В нижеприведенной таблице вы можете ознакомиться с тарифами на пакеты «U'нік», «U'сіті» мобильного интернета , предоставляемого компанией "Укртелеком" населению в 2010 году

Тарифы - стоимость пакетов «U'нік», «U'сіті» мобильного интернета, предоставляемого компанией "Укртелеком" населению в 2010 году

Тариф «U'try»
Голосові послугиБонус за поповнення рахунку, щомісячно*1 000 хв
Дзвінки в мережі: мобільні та фіксовані, на голосову та відео пошту, грн/хв0,30
Відеодзвінки, грн/хв0,30
Дзвінки на номери послуги "Сiм’я"Необмежені
Дзвінки на номери інших мобільних операторів України, грн/хв0,85
SMS, MMSSMS у межах України, грн/шт0,30
SMS за межі України, грн/шт0,65
MMS у межах України, грн/шт0,50
MMS за межі України, грн/шт4,95
Передача данихМобільний Інтернет в мережі Укртелекому (в т.ч. WAP), грн/Мб0,10
Необмежений Мобільний Інтернет (без врахування WAP) при замовленні послуги «ОГО!Мобільний безліміт»**, грн/доба5,99
Мобільний Інтернет у  національному роумінгу, грн/Мб0,40
Швидкість приймання інформації, Кбіт/секдо 1 024
Швидкість передавання інформації, Кбіт/секдо 256

Тарифи вказано  у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсiйного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартостi послуги без урахування ПДВ.

Трафiк передачi/приймання MMS  тарифiкується у вiдповiдностi до тарифного плану абонента.

Послуга "Сiм'я"

Вартість стартового пакета складає 50 грн. При активації нараховується 40 грн., в тому числі 30 грн., що діють протягом 30 днів з дня активації стартового пакета та можуть використовуватися на голосові та відео дзвінки, на номери мереж абонентів фіксованого телефонного та рухомого (мобільного) зв’язку по Україні, передавання SMS, MMS по Україні, доступу до Інтернет у мережі рухомого (мобільного) зв’язку Укртелекому та мережі національного роумінг-партнера відповідно до тарифів тарифного плану. Невикористані кошти по закінченню 30 днів перенесенню або поверненню споживачу не підлягають.

Стартові пакети «U`нік», «U`сіті» вартістю 100 грн., на основному рахунку яких є 50 грн.,  з 22.03.2010 активуються за тарифами згідно з тарифним  планом  «U`try».

* Додаткові умови Тарифного плану:

1.1. У разі поповнення абонентського рахунку Абонентом на суму 30,00 (тридцять) грн.  і більше шляхом поповнення через електронні платіжні системи та банкомати, паперовим чи електронним ваучером, Абонентові надається 1000 нетарифікованих хвилин для здійснення вихідних відео та голосових дзвінків (в т.ч. переадресування викликів) на номери абонентів мобільної та фіксованої мережі Укртелекому (крім номерів, включених у послугу «Сім`я») (далі - Бонусні хвилини). Бонусні хвилини нараховуються одразу після того, як сума поповнень протягом календарного місяця (з першого по останнє число місяця) досягне 30 та більше гривень. Враховуються поповнення будь-яким методом та номіналом, крім коштів переведених за послугою U`transfer-Переказ коштів ;

1.2. Термін використання Бонусних хвилин - 30  днів з дня їх нарахування.  Невикористані протягом  30 днів Бонусні хвилини анулюються;  

1.3. Бонусні хвилини використовуються для користування послугами в мережі Укртелекому. І не використовуються, коли  абонент перебуває  в національному та міжнародному роумінгу.

1.4. Якщо після останнього нарахування Бонусних хвилин не пройшло 30 (тридцяти) днів, однак настав  наступний календарний місяць та Абонент поповнив власний абонентський рахунок на суму 30,00 (тридцять) грн.. і більше, невикористаний залишок Бонусних хвилин анулюється, а Абонентові нараховуються нові Бонусні хвилини у повному обсязі із терміном використання, зазначеним у п. 1.2.

1.5. Якщо Абонент, який обслуговується на умовах Тарифного плану «U`try» змінює Тарифний план на будь-який інший, відмінний від даного Тарифного плану, нарахування Бонусних хвилин припиняється, а невикористанні Бонусні хвилини анулюються.

** Послуга «ОГО!Мобільний безліміт» надає абоненту необмежений доступ до мережі Інтернету протягом доби (з 00:00 до 24:00). При першому замовленні послуга діє з моменту активації та до кінця доби (24:00). Вартість послуги 5,99 (тариф вказано у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсійного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартості послуги без урахування ПДВ.) Вартість послуги з урахуванням усіх податків складає 6,36 грн/доба та стягується одразу при активації послуги. Необмежений доступ надається при користуванні послугами в мережі Укртелекому. Послуга не діє в мережі національного та міжнародного роумінгу. Послуга активується на умовах підписки з щодобовим продовженням. У випадку недостатності коштів на рахунку послуга не активується. Для замовлення послуги необхідно зателефонувати з мобільного до Контакт-Центру за номером 1188 (дзвінок не оплачується).

Як ефективно керувати своїми витратами на мобільний зв’язок?

Ви маєте можливiсть придбати додатковий пакет послуг «Екстра Iнтернет», завдяки  чому  зменшуєте витрати на Iнтернет.

Екстра IнтернетВартiсть, грнКiлькiсть, Мб в пакетi
Екстра 1 Гiгабайт1001024
Екстра 5 Гiгабайт1505 120

Активувати послугу «Сiм'я»

Користуючись послугою «Сiм'я», абонент отримує можливiсть  телефонувати за спецiальними тарифами на п'ять номерiв абонентiв мережі мобільного зв'язку Укртелекому або на 4 номери мобільного та на один номер фiксованого зв'язку Укртелекому.

Отримувати iнформацiю про баланс рахунку

Кожний абонент має можливiсть контролювати свої витрати, отримуючи iнформацiю про стан свого рахунку через USSD-запит або за допомогою голосового автовiдповiдача IVR за номером 2100. Перевірити залишок включених до пакета хвилин можна через USSD-запит .

Тариф «Твій бонус»
Вартiсть стартового пакета, грн.33
На рахунку, грн.17
Дзвiнки в мережi Укртелекому: мобiльнi та фiксованi, на голосову та вiдео пошту, грн/хв0,33/0*
Вiдеодзвiнки, грн/хв0,33/0*
Дзвiнки на номери послуги «Сiм'я», грн/хв0,10
Дзвiнки на номери iнших мобiльних операторiв України, грн/хв0,85/0*
SMS у межах України, грн/шт0,33/0*
SMS за межi України, грн/шт0,65
MMS у межах України, грн/шт10,50
MMS за межi України, грн/шт14,95
Мобiльний Iнтернет, грн/Мб0,33/0*

1 трафiк передачi/приймання MMS тарифiкується у вiдповiдностi до тарифного плану абонента

* тариф дiє в рамках бонусних послуг

Вартість стартового пакета складає 33 грн. При активації нараховується 27 грн.,  в тому числі 10 грн., що діють протягом 30 днів з дня активації стартового пакета та можуть використовуватися на голосові та відео дзвінки, на номери мереж абонентів фіксованого телефонного та рухомого (мобільного) зв’язку   по Україні, передавання  SMS, MMS  по Україні, доступу до Інтернет у мережі рухомого (мобільного) зв’язку   Укртелекому  та мережі національного роумінг-партнера  відповідно до тарифів тарифного плану. Невикористані кошти по закінченню 30 днів перенесенню  або поверненню споживачу  не  підлягають.

 Умови нарахування бонусних послуг

ПослугаКiлькiсть платних подiй, за якi нараховуються бонуси, од.Кiлькiсть бонусiвМаксимальна кiлькiсть бонусiв за мiсяць**
Дзвiнки в мережi: мобiльнi та фiксованi, на голосову та вiдео пошту, вiдеодзвiнки в мережi, грн/хв33 хвилини33 бонуснi хвилини66 хвилин
Дзвiнки на номери iнших операторiв мобiльного зв'язку по Українi, хв.33 хвилини17 бонусних хвилин170 хвилин
SMS-повiдомлення, шт.33 SMS33 бонусних SMS330 SMS
Передача даних, Мб ***100 Мб200 бонусних Мб2 000 Мб

** За використання послуг «Дзвiнки на номери iнших операторiв мобiльного зв'язку по Українi», «SMS повідомлення» та «Передача даних»  можливо до 10 нарахувань бонусних послуг на мiсяць. Кiлькiсть нарахувань за використання послуги «Дзвiнки в мережi: мобiльнi та фiксованi, на голосову та вiдео пошту та вiдеодзвiнки в мережi Укртелекому» не перевищує 2 разiв на мiсяць. Бонуси можуть нараховуватись одночасно на всi види послуг, на яких було досягнуто необхiдну кiлькiсть платних подiй.

*** Бонуси не можуть бути використані у національному та міжнародному роумінгу та дiють 30 календарних днiв з дня нарахування. Невикористанi бонуси на наступний перiод не переносяться.

Тарифи вказано у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсiйного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартостi послуги без урахування ПДВ. Без плати за з'єднання.

Тарифы - стоимость пакетов «U'нік», «U'сіті» мобильного интернета, предоставляемого компанией "Укртелеком" населению в 2010 году

Контакты: 

ВАТ «Укртелеком» Контакт-центр: 0-800-506-800 Довідка за телефоном: 1-76 (по Києву) Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Годы: 

Регионы: 

Отрасли: 

Теги: