Поиск загружается...

Тарифы - стоимость обучения в Запорожском национальном университете, г. Запорожье, в 2010-2011 учебном году

Ответ на вопрос: 

Сколько стоит обучение в высших учебных заведениях Запорожья?

Ответ на вопрос: 

Какие тарифы на услуги образования в Запорожье в 2010-2011 годах?

В нижеприведенных таблицах вы можете ознакомиться с тарифами - ценами на обучение в Запорожском национальном университете, г. Запорожье, в 2010-2011 учебном году 

Тарифы - стоимость обучения в Запорожском национальном университете, г. Запорожье, в 2010-2011 учебном году

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ в 2010-2011 навчальному році для студентів, які вступають до до економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"

Напрям підготовки,
професійне спрямування
2010/2011
Денне відділення
за 1 семестр
Денне відділення
за весь період
Правознавство
3795
22770
Фінанси
2580
15480
Бухгалтерський облік
2310
13860
Організація туристичного обслуговування
2800
14700
Організація виробництва
2800
16800
Розробка програмного забезпечення
2310
18480

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ в 2010-2011 навчальному році для студентів, які вступають до до торгового коледжу Запорізького національного університету для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"

Форма навчанняТермін навчання
в семестрах
Розмір плати
за семестр
Плата за весь
строк навчання
Товарознавство та комерційна діяльність
денна форма навчання
- на базі базової
середньої загальної освіти
6 семестрів
2133 грн.
12800грн.
-на базі повної
загальної середньої освіти
4 семестри
2133 грн.
8532 грн.
заочна форма навчання
-на базі повної
загальної середньої освіти
5 семестрів
1348 грн.
6740 грн.
Бухгалтерський облік
денна форма навчання
- на базі повної
середньої загальної освіти
4 семестри
2133 грн.
8532 грн.
заочна форма навчання
-на базі повної
загальної середньої освіти
5 семестрів
1348 грн.
6740 грн.
Виробництво харчової продукції
денна форма навчання
- на базі базової
середньої загальної освіти
7 семестрів
2190 грн.
15330 грн.
- на базі повної
середньої загальної освіти
5 семестрів
2190 грн.
10950 грн.
заочна форма навчання
-на базі повної
загальної середньої освіти
6 семестрів
1348 грн.
8086 грн.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ в 2010-2011 навчальному році для студентів, які вступають до Запорізького національного університету для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

Напрям підготовкиДенна форма, за 1 семестр, грн.Денна форма за весь період, грн.Заочна форма, за 1 семестр, грн.Заочна форма, за весь період, грн.
Правознавство
6720
53760
3495
34950
Фінанси і кредит
5000
40000
2700
27000
Облік і аудит
4000
32000
2200
22000
Економічна кібернетика
3500
28000
-
-
Міжнародна економіка
4400
35200
менеджмент ЗЕД
5314
45512
3330
33300
менеджмент організацій
4709
37672
3094
30940
логістика
4709
37672
3094
30940
Міжнародні відносини
4600
36800
Інформатика
4036
32288
2152
21520
Програмна інженерія
4036
32288
Журналістика
4400
35200
2250
22500
Видавнича справа та редагування
4000
32000
Реклама і зв’язки з громадськістю
4400
35200
2250
22500
Соціологія
4250
34000
2152
21520
Соціальна робота
4250
34000
2152
21520
Політологія
4450
35600
Психологія
4490
35920
2395
23950
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
4036
32288
Українська мова та література
3750
30000
2119
21190
Мова та література (російська)
3363
26904
Мова та література (англійська)
5050
40400
2500
25000
Мова та література (німецька)
4305
34440
-
-
Мова та література (французька)
4000
32000
Мова та література (іспанська)
4000
32000
Переклад (англійська)
5200
41600
2600
26000
Переклад (німецька)
4305
34440
Переклад (французька)
4305
34440
Фізичне виховання
3100
24800
1900
19000
Здоров’я людини
3750
30000
2100
21000
Спорт
3750
30000
2150
21500
Туризм
4350
34800
2400
24000
Соціальна педагогіка
3890
31120
2095
20950
Театральне мистецтво
4000
32000
Історія
3969
31752
2152
21520
Хімія
3229
25832
Біологія
3363
26904
1816
18160
Лісове і садово-паркове господарство
3363
26904
Математика
2287
18296
Прикладна математика
2287
18296
Фізика
2152
17216
Прикладна фізика
2152
17216

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ в 2010-2011 навчальному році для студентів, які вступають до Запорізького національного університету для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст"


2010/20112010/2011Заочне віддЗаочне відд
Напрям, спеціальністьденне відділденне відділ2010/20112009/2010
 
за 1 семестр
за весь період
за 1 семестр
за весь період
Правознавство
6720
13440
3670
7340
Фінанси
5000
10000
2940
5880
Облік і аудит
4410
8820
2940
5880
Економічна кібернетика
4200
8400
2205
4410
Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності
6709
13418
3496
6992
Менеджмент організацій
6215
12430
3248
6496
Логістика
6215
12430
0
0
Українська мова та література
4167
8334
2224
4448
Російська мова та література
3531
7062
1906
3812
Англійська мова та література
5580
11160
2930
5860
Німецька мова та література
4520
9040
2401
4802
Французька мова та література
4520
9040
2401
4802
Іспанська мова та література
4520
9040
2401
4802
Переклад( англійська)
5720
11440
3002
6004
Переклад (німецька)
4520
9040
2401
4802
Переклад (французька)
4520
9040
2401
4802
Психологія
5460
10920
2825
5650
Соціальна педагогіка
4084
8168
2200
4400
Театральне мистецтво
4520
9040

0
Журналістика
5197
10394
2599
5198
Соціальна робота
4237
8474
2259
4518
Соціологія
4237
8474
2259
4518
Політологія
4520
9040
0
0
Історія
4167
8334
2259
4518
Архівознавство
4167
8334
2259
4518
Хімія
3390
6780
0
0
Екологія та охорона навколишнього середовища
4237
8474
0
0
Біологія
3531
7062
1906
3812
Математика
2401
4802
1341
2682
Прикладна математика
2401
4802
1341
2682
Інформатика
4237
8474
2259
4518
Фізика
2259
4518
1271
2542
Фізика твердого тіла
2259
4518
1271
2542
Фізика твердого тіла
2259
4518
1271
2542
Прикладна фізика
2259
4518
0
0
Фізичне виховання
3360
6720
1995
3990
Фізична реабілітація
3412
6824
2100
4200
Олімпійський та професійний спорт
4095
8190
2100
4200

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ в 2010-2011 навчальному році для студентів, які вступають до Запорізького національного університету для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "МАГІСТР"


2010/20112010/2011Заочне віддЗаочне відд
Напрям, спеціальністьденне відділденне відділ2010/20112009/2010
 
за 1 семестр
за весь період
за 1 семестр
за весь період
Правознавство
10622
21244
8979
17958
Фінанси
6535
13070
3699
7398
Облік і аудит
6535
13070
3699
7398
Економічна кібернетика
5130
10260
2709
5418
Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності
7758
15516
4023
8046
Менеджмент організацій
6966
13932
3627
7254
Логістика
6966
13932
3627
7254
Українська мова та література
4722
9444
2505
5010
Російська мова та література
3959
7918
2123
4246
Англійська мова та література
6254
12508
3272
6544
Німецька мова та література
5038
10076
2663
5326
Французька мова та література
5038
10076
2663
5326
Іспанська мова та література
5038
10076
2663
5326
Переклад( англійська)
6412
12824
3351
6702
Переклад (німецька)
5182
10364
2737
5474
Переклад (французька)
5182
10364
2737
5474
Психологія
6313
12626
3310
6620
Соціальна педагогіка
4494
8988
2302
4604
Педагогіка вищої школи
3210
6420
3210
6420
Журналістика
5938
11876
3382
6764
Соціальна робота
4749
9498
2518
5036
Соціологія
4749
14247
0
0
Політологія
4749
9498
0
0
Державна служба
4030
8060
2980
8940
Історія
4670
9340
2480
4960
Архівознавство
4670
9340
2480
4960
Хімія
3669
7338
0
0
Екологія та охорона навколишнього середовища
4749
9498
0
0
Біологія
3959
7918
2122
4244
Математика
2692
5384
1489
2978
Прикладна математика
2692
5384
1489
2978
Інформатика
4532
9064
0
0
Фізика
2879
5758
1726
3452
Фізика твердого тіла
2879
5758
1726
3452
Прикладна фізика
2879
5758
0
0
Фізичне виховання
3745
7490
2375
4750
Фізична реабілітація
4280
8560
2480
4960
Олімпійський та професійний спорт
4333
8666
2407
4814

Тарифы - стоимость обучения в Запорожском национальном университете, г. Запорожье, в 2010-2011 учебном году 

Контакты: 

Приймальна комісія: Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 а, ІІ навчальний корпус ЗНУ, І поверх, ауд. 115 Приймальна комісія на старші курси: Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Лепіка, 33 а, ІУ навчальний корпус ЗНУ, І поверх, ауд. 108. Підготовчі курси: Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 а, ІІ навчальний корпус ЗНУ, аудиторія 204, 209 Центр післядипломної освіти: Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55 а, 4 навчальний корпус ЗНУ, ауд. 109 та 110.

Годы: 

Регионы: 

Отрасли: 

Теги: