Поиск загружается...

Тарифы - стоимость обучения в Тернопольськом государственном техническом университете имени Ивана Пулюя, город Тернополь, в 2010-2011 учебном году

Ответ на вопрос: 

Сколько стоит обучение в высших учебных заведениях Тернополя?

Ответ на вопрос: 

Какие тарифы на услуги образования в Тернополе в 2010-2011 годах?

В нижеприведенной таблице вы можете ознакомиться с тарифами - ценами на обучение в Тернопольськом государственном техническом университете имени Ивана Пулюя, город Тернополь, в 2010-2011 учебном году 

Тарифы - стоимость обучения в Тернопольськом государственном техническом университете имени Ивана Пулюя, город Тернополь, в 2010-2011 учебном году

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Напрями підготовки Спеціальності Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
6.030507 Маркетинг 8.050108 Маркетинг
11200*
8500*
6.030508 Фінанси і кредит 8.050104 Фінанси
11200*
6.030509 Облік і аудит 8.050106 Облік і аудит
11200*
6.030601 Менеджмент 8.050201 Менеджмент організацій
11741*
8682*
6.050502 Інженерна механіка 8.090202 Технологія машинобудування
6318*
2527*
8.090203 Металорізальні верстати та системи
6318*
2527*
6.050503 Машинобудування 8.090215 Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
6318*
2527*
8.090221 Обладнання переробних і харчових виробництв
6318*
2527*
6.050701 Електротехніка та електротехнології 8.000008 Енергетичний менеджмент
8120*
5680*
8.090603 Електротехнічні системи електроспоживання
6961*
4872*
8.090605 Світлотехніка і джерела світла
6961*
4872*
6.050504 Зварювання 8.092301 Технологія та устаткування зварювання
6152*
2460*
6.051003 Приладобудування 8.090901 Прилади точної механіки
6573*
2630*
6.050902 Радіоелектронні апарати 8.091002 Біотехнічні та медичні апарати і системи
6958*
2783*
6.050101 Комп’ютерні науки 8.080401 Інформаційні управляючі системи та технології
12108*
6.050202 Автоматизація та комп`ютерно–інтегровані технології 8.092501 Автоматизоване управління технологічними процесами
12108*
8.092502 Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
12108*

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Напрями підготовки Спеціальності Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
6.030102 Психологія 7.040101 Психологія
6700*
6.030502 Економічна кібернетика 7.050102 Економічна кібернетика
6876*
2751*
6.030507 Маркетинг 7.050108 Маркетинг
7800*
4800*
6.030508 Фінанси і кредит 7.050104 Фінанси
7800*
4800*
6.030509 Облік і аудит 7.050106 Облік і аудит
7800*
4800*
6.030601 Менеджмент 7.050201 Менеджмент організацій
8200*
5300*
6.050502 Інженерна механіка 7.090202 Технологія машинобудування
5265*
2106*
7.090203 Металорізальні верстати та системи
5265*
2106*
6.050503 Машинобудування 7.090215 Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
5265*
2106*
7.090221 Обладнання переробних і харчових виробництв
5265*
2106*
6.050701 Електротехніка та електротехнології 7.000008 Енергетичний менеджмент
6767*
2706*
7.090603 Електротехнічні системи електроспоживання
5801*
2320*
7.090605 Світлотехніка і джерела світла
5801*
2320*
6.050504 Зварювання 7.092301 Технологія та устаткування зварювання
5127*
2050*
6.050901 Радіотехніка 7.090703 Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
5478*
2192*
6.051003 Приладобудування 7.090901 Прилади точної механіки
5478*
2192*
6.050902 Радіоелектронні апарати 7.091002 Біотехнічні та медичні апарати і системи
5798*
2319*
6.050102 Комп’ютерна інженерія 7.091501 Комп’ютерні системи та мережі
8124*
3250*
6.050101 Комп’ютерні науки 7.080401 Інформаційні управляючі системи та технології
8908*
3564*
6.051701 Харчові технології та інженерія 7.091706 Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
5798*
2319*
6.050202 Автоматизація та комп`ютерно–інтегровані технології 7.092501 Автоматизоване управління технологічними процесами
8124*
3250*
7.092502 Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
8124*
3250*

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Галузі знань Напрями підготовки Вартість одного року навчання, грн.
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
0401 Психологія 6.030102 Психологія
5600*
0501 Економіка і підприємництво 6.030502 Економічна кібернетика
5600*
2240*
6.030507 Маркетинг
5600*
2240*
6.030508 Фінанси і кредит
6824*
2728*
6.030509 Облік і аудит
5600*
2240*
0502 Менеджмент 6.030601 Менеджмент
6862*
2736*
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 Інженерна механіка
4056*
1622*
6.050503 Машинобудування
3856*
1544*
6.050504 Зварювання
3560*
1424*
0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050701 Електротехніка та електротехнології
5340*
2136*
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 6.050901 Радіотехніка
5044*
6.050902 Радіоелектронні апарати
5340*
2136*
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051003 Приладобудування
4466*
1860*
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050102 Комп’ютерна інженерія
6880*
2752*
6.050103 Програмна інженерія
6880*
6.050101 Комп’ютерні науки
7270*
2906*
0517 Харчова промисловість та переробка с/г продукції 6.051701 Харчові технології та інженерія
5270*
1970*
0502 Автоматика та управління 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно –інтегровані технології
6530*
2612*
0601 Будівництво та архітектура 6.060101 Будівництво
5596*

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями) – 200 чол.

Тарифы - стоимость обучения в Тернопольськом государственном техническом университете имени Ивана Пулюя, город Тернополь, в 2010-2011 учебном году 

Контакты: 

Украина, г. Тернополь, бул.Руська, 56

Годы: 

Регионы: 

Отрасли: 

Теги: