Поиск загружается...

Тарифы - стоимость обучения в Славянском консультационном центре Национального университета водного хозяйства и природопользования, Донецкая область, г. Славянск, в 2009-2010 учебном году

Ответ на вопрос: 

Какие тарифы на услуги образования в Донецкой области в 2009-2010 годах?

В нижеприведенной таблице вы можете ознакомиться с тарифами - ценами на обучение в Славянском консультационном центре Национального университета водного хозяйства и природопользования, Донецкая область, г. Славянск, в 2009-2010 учебном году 

Тарифы - стоимость обучения в Славянском консультационном центре Национального университета водного хозяйства и природопользования, Донецкая область, г. Славянск, в 2009-2010 учебном году 

Прийом студентів здійснюється на заочну форму навчання, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, за спеціальностями:
-гідромеліорація;
-землевпорядкування та кадастр;
-екологія та охорона навколишнього середовища;
-економіка підприємства.

Центр нарощує навчально- матеріальну базу, облаштовуються аудиторії та лабораторії. Тут проводяться вступні іспити, лекційні, практичні, лабораторні заняття, захист дипломних проектів.
Також у навчально- консультаційному центрі ведеться перепідготовка спеціалістів з вищою освітою, підвищення кваліфікації.
Навчальний процес проводиться на базі хіміко-механічного технікуму м.Слов’янська у добре облаштованих навчальних аудиторіях та лабораторіях.
Викладання здійснюють професори та доценти нашого університету.
Після закінчення навчання видається диплом державного зразка.
На період сесії студенти забезпечуються гуртожитком, працює їдальня.

Код напряму підготовкиНазва напряму підготовки
(професійне спрямування)
Ціна (грн.)
бакалаврспеціаліст
6.030504
Економіка підприємства
Вартість за весь період навчання
20 757
3 750
- за І курс
3 400
-
- за ІІ курс
3 740
-
- за ІІІ курс
4 114
-
- за ІV курс
4 525
-
- за V курс
4 978
-
- за VІ курс
-
3 750
6.040106Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (Екологія та охорона навколишнього середовища)
Вартість за весь період навчання
20 757
3 750
- за І курс
3 400
-
- за ІІ курс
3 740
-
- за ІІІ курс
4 114
-
- за ІV курс
4 525
-
- за V курс
4 978
-
- за VІ курс
-
3 750
6.060103Гідротехніка (водні ресурси) (Гідромеліорація)
Вартість за весь період навчання
16 484
2 990
- за І курс
2 700
-
- за ІІ курс
2 970
-
- за ІІІ курс
3 267
-
- за ІV курс
3 594
-
- за V курс
3 953
-
- за VІ курс
-
2 990
6.080101Геодезія, картографія та землеустрій (Землевпорядкування та кадастр)
Вартість за весь період навчання
22 589
3 990
- за І курс
3 700
-
- за ІІ курс
4 070
-
- за ІІІ курс
4 477
-
- за ІV курс
4 925
-
- за V курс
5 417
-
- за VІ курс
-
3 990

Тарифы - стоимость обучения в Славянском консультационном центре Национального университета водного хозяйства и природопользования, Донецкая область, г. Славянск, в 2009-2010 учебном году  

Контакты: 

Донецька область, м.Слов’янськ, вул. К.Маркса, 41, Хіміко-механічний технікум, аудиторія 22. Довідки за телефоном: 8 (097) 7639491.

Годы: 

Регионы: 

Отрасли: 

Реклама

Информация о публикации

Автор: Мачкур Алина
Дата публикации: 26.07.2009 - 11:34