Поиск загружается...

Тарифы - стоимость обучения в Национальном техническом университете Нафты и Газа города Ивано-Франковска, в 2010-2011 учебном году

Ответ на вопрос: 

Сколько стоит обучение в высших учебных заведениях Ивоно-Франковске?

Ответ на вопрос: 

Какие тарифы на услуги образования в Ивано-Франковске в 2010-2011 годах?

В нижеприведенной таблице вы можете ознакомиться с тарифами - ценами на обучение в Национальном техническом университете Нафты и Газа города Ивано-Франковска, в 2010-2011 учебном году 

Тарифы - стоимость обучения в Национальном техническом университете Нафты и Газа города Ивано-Франковска, в 2010-2011 учебном году

Вартість року навчання
  одного студента в національному технічному університеті нафти і газу в 2010-2011 н.р. громадян України,які навчаються за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, за освітньо-професійними програмами:

Напрями підготовки
за освітньо-професійними програмами
бакалавра, грн./рік
Спеціальності за освітньо-професійними програмами
спеціаліста, грн./рік
Спеціальності за освітньо-професійними програмами
магістра, грн./рік
- Архітектура
12200
 
-
 
-
- Документознавство та інформаційна діяльність
- Філологія
- Облік і аудит
- Економіка підприємства
- Фінанси і кредит
- Менеджмент
9700
- Документознавство та інформаційна діяльність
- Переклад
- Облік і аудит.
- Економіка підприємства.
- Фінанси
- Менеджмент організацій
10100
- Облік і аудит.
- Економіка підприємства.
- Менеджмент організацій
11150
- Системна інженерія
- Автоматизація та комп'ютерно - інтегровані технології
- Комп’ютерна інженерія
- Програмна інженерія
- Туризм
8640
- Системи управління і автоматики
- Автоматизоване управління технологічними процесами
- Комп’ютерні системи та мережі
- Програмне забезпечення автоматизованих систем
- Туризм
9100
- Системи управління і автоматики
- Автоматизоване управління технологічними процесами
- Комп’ютерні системи та мережі
- Програмне забезпечення автоматизованих систем
10100
- Гірництво
- Нафтогазова справа
8280
- Газонафтопроводи та газонафтосховища.
- Видобування нафти і газу
- Буріння.
- Обладнання нафтових і газових промислів
8500
- Газонафтопроводи та газонафтосховища
- Видобування нафти і газу
- Буріння
- Обладнання нафтових і газових промислів
9400
- Автомобільний транспорт
7800
- Автомобілі та автомобільне господарство
8100
- Автомобілі та автомобільне господарство
9100
- Електротехніка та електротехнології
- Приладобудування
- Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
- Геодезія, картографія та землеустрій
7400
- Електротехнічні системи електроспоживання
- Прилади та системи неруйнівного контролю
- Метрологія та вимірювальна техніка
- Геодезія.
- Землевпорядкування та кадастр
7700
- Електротехнічні системи електроспоживання
- Прилади та системи неруйнівного контролю
- Метрологія та вимірювальна техніка
- Геодезія
8700
- Екологія, охорона навколишнього середовища
- Геологія
- Інженерна механіка
- Зварювання
7200
- Екологія та охорона навколишнього середовища
- Геологія нафти і газу.
- Геофізика
- Технологія машинобудування
- Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
- Технологія та устаткування зварювання
7450
- Екологія та охорона навколишнього середовища
- Геологія нафти і газу.
- Геофізика
- Технологія машинобудування
- Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій.
- Технологія та устаткування зварювання
7900
Заочна форма навчання (всі напрями та спеціальності)
5400
-
5600
-
6300
Екстернат (всі напрями та спеціальності)
6200
-
6400
-
7100
Громадяни інших держав та особи без громадянства (всі напрями та спеціальності)13700 14400 16100

Тарифы - стоимость обучения в Национальном техническом университете Нафты и Газа города Ивано-Франковска, в 2010-2011 учебном году 

Контакты: 

м.Івано-Франківськ. вул.Карпатська 15, ІФНТУНГ телефон приймальної комісії Тел.: (03422) 4-22-18

Годы: 

Регионы: 

Отрасли: 

Теги: