Поиск загружается...

Тарифы на теплоэнергию, отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение - КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» для населения

Вінницька міська рада
Виконавчий комітет
Рішення
від 20.08.2008 р. № 1994

 

 

Про затвердження тарифів на теплову

енергію, опалення, підігрів води та гаряче

водопостачання для населення, що

виробляється КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»

 

Відповідно до статей 7 та 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 року № 955 «Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 297 від 27.02.2007 року та №1267 від 24.10.2007 року, Постанови КМУ від 09.04.2008р. № 346 «Про затвердження фінансового плану та основних показників руху коштів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» як окремої юридичної особи на 2008 рік та внесення змін до деяких постанов КМУ», рішення міської ради від 04.07.2006 року № 169 «Про затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги», висновків Державної інспекції з контролю за цінами у Вінницькій області щодо розрахунку економічно обгрунтованих планових витрат на виробництво теплової енергії та звернення КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити двоставкові тарифи на теплову енергію, опалення, підігрів води та гаряче водопостачання для населення, що виробляється КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» згідно з додатками №1, №2, №3 (додаються).
  2. Тарифи в додатку №1 застосовуються з 1 жовтня 2008 року і діють до 31 жовтня 2008 року.
  3. Тарифи в додатку №2 застосовуються з 1 листопада 2008року і діють до 30 листопада 2008 року.
  4. Тарифи в додатку №3 застосовуються з 1 грудня 2008 року.
  5. Головному управлінню праці і соціального захисту населення міської ради забезпечити нарахування субсидій в повному обсязі.
  6. З дня запровадження даного рішення визнати таким, що втратив чинність додаток №1 рішення виконкому міської ради від 18.06.2008р. №1510 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, опалення, підігрів води та гаряче водопостачання для населення, що виробляється КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго».
  7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови МИХАЙЛЮКА І.А.

 

Міський голова В.Б. ГРОЙСМАНДодаток №1
до рішення виконкому міської ради
від 20.08.2008 р. № 1994


Тарифи на теплову енергію, опалення, підігрів води та гаряче водопостачання, що виробляється
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», з урахуванням податку на додану вартість, грн.


Назва
підпри-
ємства

Населення

Тариф за опалення *

Тариф за гаряче водопостачання **

Або-
нент-
ська плата
за 1 кв.м.
у місяць упро-
довж
року

Плата
за спожи-
вання 1 Гкал. тепло-
вої енергії для надан-
ня послуг цен-
тралі-
зова-
ного
опа-
лення (при наяв-
ності
при-
ладів обліку)

Плата за 1 кв.м. опалю-
вальної
площі
упро-
довж опалю-
валь-
ного сезону (при відсут-
ності прила-
дів
обліку)

Або-
нент-
ська плата
за гарячу воду (піді-
грів)
на
1 квар-
тиру в місяць упро-
довж
року

Плата
за
піді-
грів
1 куб.м. холод-
ної
води
(при
наяв-
ності приладів обліку)

Плата
за піді-
грів холод-
ної води для одного меш-
канця
в місяць протя-
гом
року
(при відсут-
ності
при-
ладів обліку)

 

Плата
за 1 куб.м. гаря-
чої води
(при наяв-
ності прила-
дів
об-
ліку)

Плата за гаря-
чу воду для одно-
го меш-
канця
в місяць протя-
гом
року
(при відсут-
ності при-
ладів обліку)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

КП ВМР «Вінниця
міськ
теплоенерго»

 1,45

132,56

3,37

35,64

6,43

20,25

7,57

23,85

* двоставковий тариф на опалення складається з абонентської плати за 1кв.м. у місяць упродовж року та плати за споживання 1 Гкал. теплової енергії при наявності приладів обліку або плати за 1 кв.м. опалювальної площі упродовж опалювального сезону при відсутності приладів обліку;
** двоставковий тариф на гаряче водопостачання складається з абонентської плати за гарячу воду (підігрів) на 1 квартиру в місяць упродовж року та плати за 1куб. м. спожитої гарячої води (підігрів) при наявності приладів обліку або плати за гарячу воду (підігрів) для одного мешканця в місяць протягом року при відсутності приладів обліку.

Керуючий справами виконкому С. Г. ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

Додаток №2
до рішення виконкому міської ради
від 20.08.2008 р. № 1994


Тарифи на теплову енергію, опалення, підігрів води та гаряче водопостачання, що виробляється
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», з урахуванням податку на додану вартість, грн.


Назва
підпри-
ємства

Населення

Тариф за опалення *

Тариф за гаряче водопостачання **

Або-
нент-
ська плата
за 1 кв.м.
у місяць упро-
довж
року

Плата
за спожи-
вання 1 Гкал. тепло-
вої енергії для надан-
ня послуг цен-
тралі-
зова-
ного
опа-
лення (при наяв-
ності
при-
ладів обліку)

Плата за 1 кв.м. опалю-
вальної
площі
упро-
довж опалю-
валь-
ного сезону (при відсут-
ності прила-
дів
обліку)

Або-
нент-
ська плата
за гарячу воду (піді-
грів)
на
1 квар-
тиру в місяць упро-
довж
року

Плата
за
піді-
грів
1 куб.м. холод-
ної
води
(при
наяв-
ності приладів обліку)

Плата
за піді-
грів холод-
ної води для одного меш-
канця
в місяць протя-
гом
року
(при відсут-
ності
при-
ладів обліку)

 

Плата
за 1 куб.м. гаря-
чої води
(при наяв-
ності прила-
дів
об-
ліку)

Плата за гаря-
чу воду для одно-
го меш-
канця
в місяць протя-
гом
року
(при відсут-
ності при-
ладів обліку)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

КП ВМР «Вінниця
міськ
теплоенерго»

1,46

136,49

3,47

35,83

6,62

20,85

7,76

24,44

* двоставковий тариф на опалення складається з абонентської плати за 1кв.м. у місяць упродовж року та плати за споживання 1 Гкал. теплової енергії при наявності приладів обліку або плати за 1 кв.м. опалювальної площі упродовж опалювального сезону при відсутності приладів обліку;
** двоставковий тариф на гаряче водопостачання складається з абонентської плати за гарячу воду (підігрів) на 1 квартиру в місяць упродовж року та плати за 1куб. м. спожитої гарячої води (підігрів) при наявності приладів обліку або плати за гарячу воду (підігрів) для одного мешканця в місяць протягом року при відсутності приладів обліку.

Керуючий справами виконкому С. Г. ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

Додаток №3
до рішення виконкому міської ради
від 20.08.2008 р. № 1994


Тарифи на теплову енергію, опалення, підігрів води та гаряче водопостачання, що виробляється
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», з урахуванням податку на додану вартість, грн.


Назва
підпри-
ємства

Населення

Тариф за опалення *

Тариф за гаряче водопостачання **

Або-
нент-
ська плата
за 1 кв.м.
у місяць упро-
довж
року

Плата
за спожи-
вання 1 Гкал. тепло-
вої енергії для надан-
ня послуг цен-
тралі-
зова-
ного
опа-
лення (при наяв-
ності
при-
ладів обліку)

Плата за 1 кв.м. опалю-
вальної
площі
упро-
довж опалю-
валь-
ного сезону (при відсут-
ності прила-
дів
обліку)

Або-
нент-
ська плата
за гарячу воду (піді-
грів)
на
1 квар-
тиру в місяць упро-
довж
року

Плата
за
піді-
грів
1 куб.м. холод-
ної
води
(при
наяв-
ності приладів обліку)

Плата
за піді-
грів холод-
ної води для одного меш-
канця
в місяць протя-
гом
року
(при відсут-
ності
при-
ладів обліку)

 

Плата
за 1 куб.м. гаря-
чої води
(при наяв-
ності прила-
дів
об-
ліку)

Плата за гаря-
чу воду для одно-
го меш-
канця
в місяць протя-
гом
року
(при відсут-
ності при-
ладів обліку)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

КП ВМР «Вінниця
міськ
теплоенерго»

1,48

140,54

3,57

36,02

6,82

21,48

7,96

25,07

* двоставковий тариф на опалення складається з абонентської плати за 1кв.м. у місяць упродовж року та плати за споживання 1 Гкал. теплової енергії при наявності приладів обліку або плати за 1 кв.м. опалювальної площі упродовж опалювального сезону при відсутності приладів обліку;
** двоставковий тариф на гаряче водопостачання складається з абонентської плати за гарячу воду (підігрів) на 1 квартиру в місяць упродовж року та плати за 1куб. м. спожитої гарячої води (підігрів) при наявності приладів обліку або плати за гарячу воду (підігрів) для одного мешканця в місяць протягом року при відсутності приладів обліку.

Керуючий справами виконкому С. Г. ЧОРНОЛУЦЬКИЙ


 

Головний спеціаліст
відділу фінансового аналізу
Нечипоренко Ольга Володимирівна
Управління економіки і інвестицій міської ради

 

Годы: 

Регионы: 

Отрасли: 

Реклама

Информация о публикации

Автор: admin
Дата публикации: 02.12.2008 - 17:12