Поиск загружается...

Тарифи - вартість навчання в Луганському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка у 2012 році (бакалавр)

Ответ на вопрос: 

Яка вартість навчання?

Ответ на вопрос: 

Яка вартість навчання в Луганському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка у 2012 році?

В нижченаведеній таблиці ви можете ознайомитися з вартістю навчання в Луганському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка у 2012 році (бакалавр)

Тарифи - вартість навчання в Луганському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка у 2012 році (бакалавр)

Галузі знаньНапрями підготовки Вартість одного року навчання, грн.
ШифрНайменуванняШифрНазваДенна формаВечірня формаЗаочна форма
0101Педагогічна
освіта
6.010101Дошкільна освіта6500 3000
6.010102Початкова освіта6500 2500
6.010103Технологічна освіта6500 3300
6.010104Професійна освіта (Транспорт)5000 2500
6.010104Професійна освіта (Харчові технології)5000 2500
6.010104Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості)5000 2500
6.010104Професійна освіта
(побутове обслуговування)
6000  
6.010104Професійна освіта (економіка підприємств, маркетинг та менеджмент)5000  
6.010104Професійна освіта (товарознавство та комерційна діяльність)5000  
6.010105Корекційна освіта (за нозологіями)6500 3000
6.010106Соціальна педагогіка6500 3000
0102Фізичне виховання, спорті здоров'ялюдини6.010201Фізичне виховання*6000 3000
6.010202Спорт6000 3000
6.010203Здоров'я людини*6000 3000
0201Культура6.020101Культурологія6000 3000
6.020105Документознавство та інформаційна діяльність4000 2000
0202Мистецтво6.020202Хореографія*6000  
6.020203Кіно-, телемистецство6000 3000
6.020204Музичне мистецтво6000  
6.020205Образотворче мистецтво*6000  
6.020207Дизайн*6000 3000
6.020208Декоративно-прикладне мистецтво6000  
0203Гуманітарні науки6.020302Історія*4000 2000
6.020303Філологія* (українська)6500 3000
6.020303Філологія* (іноземна)6900 3000
6.020303Філологія* (російська)6500 3000
0301Соціально-політичні науки6.030101Соціологія4500 2000
6.030104Політологія4500 2000
6.030102Психологія6500 2500
6.030103Практична психологія6500  
0302Міжнародні відносини6.030205Країнознавство8000 3000
0303Журналістика та інформація6.030301Журналістика5000 2000
6.030302Реклама і зв'язки з громадськістю6500  
6.030303Видавнича справа та редагування4000 2000
0305Економіка та підприємництво6.030506Прикладна статистика5500  
6.030507Маркетинг6000 2500
6.030508Фінанси і кредит6000 2500
6.030510Товарознавство і
торговельне підприємництво
6000 3000
0306Менеджмент і адміністрування6.030601Менеджмент6000 2500
0401Природничі науки6.040101Хімія6000  
6.040102Біологія*6000 2500
6.040104Географія*6000 2500
6.040106Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування4000  
0402Фізико- математичні науки6.040201Математика*4000  
6.040203Фізика*3500  
0403Системні науки та кібернетика6.040302Інформатика*4000 2000
6.040303Системний аналіз4000  
0501Інформатика та обчислювальна техніка6.050102Комп'ютерна інженерія4000 3300
6.050103Програмна інженерія4000  
0901Сільське господарство і лісництво6.090103Лісове і садово- паркове господарство5000 2500
1201Медицина6.120102Лабораторна діагностика5000  
1301Соціальнезабезпечення6.130102Соціальна робота4500 2000
1401Сфера обслуговування6.140103Туризм6000 3000
6.140101Готельно- ресторанна справа6000 3000

Тарифи - вартість навчання в Луганському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка у 2012 році (бакалавр)

Контакты: 

91011, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Оборонна, 2

Годы: 

Регионы: 

Отрасли: 

Теги: 

Реклама

Информация о публикации

Автор: Наталья Рыжуля
Дата публикации: 25.03.2012 - 11:45