Поиск загружается...

Тарифи - вартість електроенергії для бюджетних установ м. Вінниці в 2013 році

Ответ на вопрос: 

Яка вартість електроенергії?

Ответ на вопрос: 

Яка вартість електроенергії в Вінниці в 2013 році?

В нижченаведеній таблиці ви можете ознайомитися з тарифами на електроенергію для бюджетних установ м. Вінниці в 2013 році

Тарифи - вартість електроенергії для бюджетних установ в м. Вінниці в 2013 році   


Група споживачiв:
Роздрiбнi тарифи
на електроенергiю без ПДВ,
коп/1кВтгод

Промисловi та прирiвнянi
до них споживачi з приєднаною
потужнiстю 750 кВА i бiльше

1 клас
2 клас

81,11


103,24

Промисловi та прирiвнянi
до них споживачi з приєднаною
потужнiстю до 750 кВА

1 клас
2 клас

81,11
103,24

Електрифiкований залiзничний транспорт

1 клас
2 клас

81,11


103,24

Електрифiкований мiський транспорт

 

30,40

Непромисловi споживачi

1 клас
2 клас

81,11


103,24

Сiльськогосподарськi споживачi
виробники

1 клас
2 клас

81,11


103,24

Релiгiйнi органiзацiї,установи виконання покарань, лiкувально-трудовi профiлакторiї, слiдчi iзолятори (комунально-побутовi потреби)

 

30,40

   Електроенергiя, яка вiдпускається на потреби
зовнiшнього освiтлення населених пунктiв:

 - в межах зон доби застосовується роздрiбний тариф вiдповiдного класу напруги iз застосуванням
коефiцента 0,25;
- межi зон доби, години: з 21.00 до 5.00;

 

 

 - в iншi години доби застосовується тариф

1 клас
2 клас

81,11


103,24

Роздрiбнi тарифи розрахованi на пiдставi таких даних:

Тарифи на передачу електричної енергiї: 1 клас напруги (35 кВ та вище) – 29,64 грн/МВтгод; 2 клас напруги (менше 35 кВ) – 169,63 грн/МВтгод.Тарифи на постачання електричної енергiї: 1 група споживачiв – 11,56 грн/МВтгод; 2 група споживачiв – 57,80 грн/МВтгод (Постанова НКРЕ вiд 23.05.2013р. №582).

Економiчнi коефiцiєнти нормативних технологiчних витрат електроенергiї в електричних мережах на III квартал 2013 року: 1 клас напруги (35 кВ та вище) - 0,0448 в.о., 2 клас напруги (менше 35 кВ) - 0,1292 в.о. (Постанова НКРЕ України вiд 13.06.2013р. №686).

Згiдно постанови НКРЕ України вiд 20.12.2001р. №1241 ( зi змiнами внесеною постановою НКРЕ вiд 04.11.2009 №1262) для визначення рiвня ставок тарифiв, диференцiйованих за перiодами часу, для кожного перiоду (нiчний, денний, напiвпiковий, пiковий) та всiх сезонiв встановлюються такi тарифнi коефiцiєнти та тривалiсть перiодiв:

Перiод часу    нiчний           денний         напiвпiковий       пiковий     

Двозоннi тарифи, диференцiйованi за перiодами часу

 Тарифнi коефiцiєнти

0,4

1,5

 

 

 Тривалiсть перiоду, год

8

16

 

 

 Межi тарифних зон,год.

23.00-7.00

7.00-23.00

 

 

Тризоннi тарифи, диференцiйованi за перiодами часу

 Тарифнi коефiцiєнти

0,35

 

1,02

1,68

 Тривалiсть перiоду, год

7

 

11

6

 Межi тарифних зон,год.
в тому числi:

 

 Сiчень, лютий,
листопад, грудень

23.00-6.00

 

6.00-8.00;
10.00-17.00;
21.00-23.00

8.00-10.00;
17.00-21.00

 Березень, квiтень,
вересень, жовтень

23.00-6.00

 

6.00-8.00;
10.00-18.00;
22.00-23.00

8.00-10.00;
18.00-22.00

 Травень, червень,
липень, серпень

24.00-7.00

 

7.00-8.00;
11.00-20.00;
23.00-24.00

8.00-11.00;
20.00-23.00

Тарифи - вартість електроенергії для бюджетних установ м. Вінниці в 2013 році

Контакты: 

Україна, 21050. м.Вiнниця, вул.1 Травня, 2

Годы: 

Регионы: 

Отрасли: 

Теги: 

Реклама

Информация о публикации

Автор: Наталья Рыжуля
Дата публикации: 24.09.2013 - 12:34