Поиск загружается...

Тарифи на електроенергiю для підприємств, що надається ПАТ "Вінницяобленерго" в м. Вінниця в 2012 році

Ответ на вопрос: 

Яка вартість електроенергії?

Ответ на вопрос: 

Яка вартість електроенергії в Вінниці в 2012 році?

В нижченаведеній таблиці ви можете ознайомитися з тарифами на електроенергiю для підприємств, що надається ПАТ "Вінницяобленерго" в м. Вінниця в 2012 році

Тарифи на електроенергiю для підприємств, що надається ПАТ "Вінницяобленерго" в м. Вінниця в 2012 році


Група споживачiв:
Роздрiбнi тарифи
на електроенергiю без ПДВ,
коп/1кВтгод
Промисловi та прирiвнянi
до них споживачi з приєднаною
потужнiстю 750 кВА i бiльше
1 клас
2 клас
69,81
89,62
Промисловi та прирiвнянi
до них споживачi з приєднаною
потужнiстю до 750 кВА
1 клас
2 клас
69,81
89,62
Електрифiкований залiзничний транспорт1 клас
2 клас
69,81
89,62
Електрифiкований мiський транспорт30,40
Непромисловi споживачi1 клас
2 клас
69,81
89,62
Сiльськогосподарськi споживачi
виробники
1 клас
2 клас
69,81
89,62
Релiгiйнi органiзацiї (комунальнi потреби)30,40
Електроенергiя, яка вiдпускається на потреби
зовнiшнього освiтлення населених пунктiв:
- в межах зон доби застосовується роздрiбний тариф вiдповiдного класу напруги iз застосуванням
коефiцента 0,25;
межi зон доби, години: з 17.00 до 7.00;
- в iншi години доби застосовується тариф1 клас
2 клас
69,81
89,62

Згiдно постанови НКРЕ України вiд 20.12.2001р. №1241 (зi змiнами внесеною постановою НКРЕ вiд 04.11.2009р. №1262) для визначення рiвня ставок тарифiв, диференцiйованих за перiодами часу, для кожного перiоду (нiчний, денний, напiвпiковий, пiковий) та всiх сезонiв на 2012 рiк встановлюються такi тарифнi коефiцiєнти та тривалiсть перiодiв:

Перiод часу нiчний денний напiвпiковий пiковий
Двозоннi тарифи, диференцiйованi за перiодами часу
Тарифнi коефiцiєнти0,41,5
Тривалiсть перiоду, год816
Межi тарифних зон,год.23.00-7.007.00-23.00
Тризоннi тарифи, диференцiйованi за перiодами часу
Тарифнi коефiцiєнти0,351,021,68
Тривалiсть перiоду, год7116
Межi тарифних зон,год.
в тому числi:
Сiчень, лютий,
листопад, грудень
23.00-6.006.00-8.00;
10.00-17.00;
21.00-23.00
8.00-10.00;
17.00-21.00
Березень, квiтень,
вересень, жовтень
23.00-6.006.00-8.00;
10.00-18.00;
22.00-23.00
8.00-10.00;
18.00-22.00
Травень, червень,
липень, серпень
24.00-7.007.00-8.00;
11.00-20.00;
23.00-24.00
8.00-11.00;
20.00-23.00

Тарифи на електроенергiю для підприємств, що надається ПАТ "Вінницяобленерго" в м. Вінниця в 2012 році

Контакты: 

21012, Україна, м.Вінниця пров. Щорса, 24

Годы: 

Регионы: 

Отрасли: 

Теги: 

Реклама

Информация о публикации

Автор: Наталья Рыжуля
Дата публикации: 13.01.2012 - 00:14